Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.4.7.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 5/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 5/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję polegającą na przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie rozbiórki i budowy mostu w km 117,216 na działkach o nr ewid. 1858/7, 1858/8, 1858/9, obręb 6 Starzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 06.03.2019
Obowiązuje od : 08.03.2019
Obowiązuje do : 22.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Renata Mamla