Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2019r. przekazał skargę Gminy Baćkowice z dnia 31 stycznia 2019r., złożoną na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 stycznia 2019r. znak: SPN.IV.7511.1.9.2018, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Opatowskiego z dnia 31 października 2018r. znak: G-II.6824.31.2018, orzekającą o odmowie ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 1468/3 o pow. 0,0984 ha, położona w obrębie Wszachów, gm. Baćkowice, stanowi mienie gromadzkie, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.03.2019
Obowiązuje od : 08.03.2019
Obowiązuje do : 22.03.2019
Data modyfikacji : 11.03.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba