Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2019 o wpływie odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 3/19 z dnia 29.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.21.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowanego w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, wpłynęło odwołanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.03.2019
Obowiązuje od : 12.03.2019
Obowiązuje do : 26.03.2019
Data modyfikacji : 11.03.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba