Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.29.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym kolejowym, inwestycja pn.: "Budowa łącznika technologicznego Kielce Górników Staszicowskich - Słowik", inwestycja na działkach o nr ewid. 629, 639/176; obręb ewid. 0019, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 15.03.2019
Obowiązuje od : 19.03.2019
Obowiązuje do : 02.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda