Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.5.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kawczyn, gmina Morawica” – przejście poprzeczne przez linię kolejową nr 073 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, szlak: Nida – Włoszczowice, inwestycja na działce nr 139/1, obręb: 0011 Kawczyn, jednostka ewid. 260412_5 Morawica – obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 21.03.2019
Obowiązuje od : 25.03.2019
Obowiązuje do : 08.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda