Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.4.6.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję polegającą na przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie rozbiórki i budowy mostu w km 120,954, na działkach o nr ewid.: 430/24, 430/26, 430/27, 430/28, w obrębie ewid. 0017 Skórnice, w jednostce ewid. 260501_2 Fałków- stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 21.03.2019
Obowiązuje od : 22.03.2019
Obowiązuje do : 05.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Renata Mamla