Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 12.03.2019r., znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, uzupełniony pismem z dnia 21.03.2019r., znak: jw., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji Nr 17/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w km 0+000 ÷ 0+577 i 0+663 ÷ 1+120, ciągu pieszo-rowerowego w km 0+577 ÷ 0+663, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – ul. Wrzosowej oraz kanału technologicznego, budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, hydrantów przeciwpożarowych, innej drogi publicznej (ul. Łukowej) oraz zjazdów na terenie miasta Kielce.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 28.03.2019
Obowiązuje od : 28.03.2019
Obowiązuje do : 11.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba