Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.6.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie kładki dla pieszych w km ok. 160,050 (obszar objęty wnioskiem od km 160,041 do km 160,071) linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica”, inwestycja na działce nr 30/10, obręb 01 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 28.03.2019
Obowiązuje od : 28.03.2019
Obowiązuje do : 11.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met