Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 18/2019 dot. stwierdzenia wygaśnięcia w części decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017r., znak: IR.II.7840.1.85.2017

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 18/2019 dot. stwierdzenia wygaśnięcia w części decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017r., znak: IR.II.7840.1.85.2017 którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 Mpa, kabla światłowodowego, kabli elektroenergetycznych na potrzeby zasilania ZZU, zjazdów stałych indywidualnych, dróg wewnętrznych dojazdowych, drogi tymczasowej, obiektów Zespołów Zaporowo-Upustowych (ZZU), w ramach inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 2 (Odcinek Opatowiec – Pałecznica)”

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 28.03.2019
Obowiązuje od : 28.03.2019
Obowiązuje do : 11.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Renata Mamla