Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie gazociągu średniego ciśnienia pod torami kolejowymi linii nr 75 Rytwiany-Połaniec w km 8+942 w miejscowości Szczeka w gminie Rytwiany”, inwestycja na działce nr ewid. 1117/2, obręb 14 Szczeka, jednostka ewid. 261206_2 Rytwiany – stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.04.2019
Obowiązuje od : 10.04.2019
Obowiązuje do : 24.04.2019
Data wytworzenia : 05.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met