Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.18.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 27/STKp-3 wraz z rozbudową i przebudową powiązań kablowych SN i nN na stacji kolejowej Małogoszcz, LK nr 61, w ciągu LPN PT Wierna Rzeka - PT Włoszczowa na działkach o nr ewid. 3350/19, 3350/18; obręb 0017 Zakrucze, jednostka ewid. 260203_5 Małogoszcz-obszar wiejski

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.05.2019
Obowiązuje od : 08.05.2019
Obowiązuje do : 22.05.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Justyna Napora