Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - Szczepanowice - Widoma - Zastów - Kraków (do węzła Igołomska), Odc. I: gr. woj świętokrzyskiego - węzeł Szczepanowice (bez węzła), Etap 1 - granica woj. świętokrzyskiego - węzeł Miechów" Początek inwestycji w km 603+459,97, koniec w km 622+185,00. Zadanie realizowane w woj. małopolskim, pow. miechowski, gm. Miechów, m.: Brzuchania, Kalina Mała, Bukowska Wola i gm. Książ Wielki w m.: Moczydło, Krzeszówka, Książ Mały, Wielka Wieś, Boczkowice, Częstoszowice, Giebułtów, Małoszów, Tochołów, Antolka i w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, gm. Wodzisław, m. Świątniki.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 22.05.2019
Obowiązuje od : 23.05.2019
Obowiązuje do : 21.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda