Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji 1/ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2/ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydał decyzje: - Nr 6/19 z dnia 23.05.2019r., znak: SPN.III.7820.1.1.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 748, na odcinku od km 8+590 do km 8+970, w m. Bugaj, gm. Strawczyn, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 44/1, powiat kielecki, gmina Strawczyn, obręb 0001 Chełmce na wiosek z dnia 09.05.2019r., znak: ŚZDW.R.WD.4110.256.2019.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, reprezentującego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, o zmianę wniosku z dnia 19.02.2019r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz - Nr 7/19 z dnia 23.05.2019r., znak: SPN.III.7820.1.1.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 748, na odcinku od km 8+590 do km 8+970, w m. Bugaj, gm. Strawczyn na wniosek z dnia 19.02.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 15.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.141.2019.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa wyżej.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 27.05.2019
Obowiązuje od : 27.05.2019
Obowiązuje do : 10.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba