Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.3.2.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 27/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 27/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego budowę Małej Elektrowni Wodnej Marzysz II zlokalizowanej przy istniejącym jazie w km 30+730 rzeki Czarna Nida, na działkach o nr ewid. 12/4, 14/1, 19, obręb 0006 Marzysz, jednostka ewid. 260405_5 Daleszyce – obszar wiejski, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 27.05.2019
Obowiązuje od : 29.05.2019
Obowiązuje do : 12.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met