Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.12.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 309/7, obr. Suchedniów, pow. skarżyski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.06.2019
Obowiązuje od : 18.06.2019
Obowiązuje do : 02.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Justyna Napora