Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.17.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby szpitala o mocy 200 kWP nad istniejącymi miejscami postojowymi, budowie budynku techniczno-gospodarczego z wiatą na potrzeby lokalizacji urządzeń obsługujących projektowaną instalację fotowoltaiczną oraz budowie sieci energetycznej w zakresie połączenia instalacji z systemem energetycznym szpitala w ramach zadania: "Rozbudowa systemu energetycznego poprzez montaż zespołu baterii fotowoltaicznych wraz z urządzeniami sterująco-obsługowymi w obrębie placu postojowego w południowej części terenu 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju." Inwestycja zlokalizowana na działce n nr ewid. 127, obręb 0013 Busko-Zdrój, jednostka ewid. 260101_4 Busko-Zdrój - stanowiącej teren zamknięty MON.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.06.2019
Obowiązuje od : 24.06.2019
Obowiązuje do : 08.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met