Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.26.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie kontenerowej sprężarkowni na płycie fundamentowej z przyłączem energetycznym i instalacją sprężonego powietrza”. Inwestycja na działce ewid. nr 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jedn. ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty MON.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.06.2019
Obowiązuje od : 24.06.2019
Obowiązuje do : 08.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Urszula Paluch