Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.30.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn gm. Bliżyn – przekroczenie kanałem sanitarnych torów kolejowych linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica w km 134,933”, inwestycja na działce nr 1435/20, obręb: 0001 Bliżyn, jednostka ewid. 261002_2 Bliżyn – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 26.06.2019
Obowiązuje od : 28.06.2019
Data wytworzenia : 12.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda