Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.24.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie strunobetonowej wieży antenowej o wysokości 21,5 m w km 24+153,53 linii kolejowej nr 70 Chmielnik-Grzybów na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Odbudowa mijanki LK 70 na szlaku Chmielnik-Grzybów”. Inwestycja zlokalizowana na działce o nr ewid. 188/1, obręb nr 0010 Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno – stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 26.06.2019
Obowiązuje od : 27.06.2019
Obowiązuje do : 11.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met