Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.28.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 o długości w obrębie terenu zamkniętego 267,0 m”. Inwestycja na działce ewid. nr 3806/4, obręb 0001, jedn. ewid. 260705_4 Kunów Miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.07.2019
Obowiązuje od : 10.07.2019
Obowiązuje do : 24.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Urszula Paluch