Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.30.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 36/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 36/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 79 w km od 224+076 5 szt. przepustów stalowych DN 800, L=25,5m oraz rurociągu technologicznego (zespołu trzech rurociągów stalowych DN200, DN100, DN100 o długości 25,5m każdy) na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” na działkach o nr ewid. 146/16, 146/1, 146/8; obręb 0013 Pliskowola, jednostka ewid. 261204_5 Osiek.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.07.2019
Obowiązuje od : 12.07.2019
Obowiązuje do : 26.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Justyna Napora