Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.40.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 41/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 41/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego budowę przejść poprzecznych kanału sanitarnego Φ 200 i 250 mm oraz rurociągu 2x140 mm pod drogą krajową nr 74 w km 98+922, 99+183, 99+458 oraz 99+456, na działkach nr ewid. 519, 521/1, 752, 88/1, 512/1, 612/1, 756/2,w obrębie 0013 Wola Jachowa, w jednostce ewid. 260406_2 Górno.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.07.2019
Obowiązuje od : 16.07.2019
Obowiązuje do : 30.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met