Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.43.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 47/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 47/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej (etap I część I) – przejścia poprzeczne i podłużne w pasie drogi wojewódzkiej nr 786 od km 89+381 do 89+410, w km 89+410 oraz w km 89+381, inwestycja na działkach nr: 115, 121/1, 139/1, obręb: 0047 Wielebnów, jednostka ewid. 260408_2 Łopuszno.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.07.2019
Obowiązuje od : 29.07.2019
Obowiązuje do : 12.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda