Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 05.08.2019r., wydał decyzję Nr 11/19, znak: SPN.III.7820.1.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Włoszczowa o długości ok. 7,43 km, od km ok. 4+053 do km ok. 11+480, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 – etap I: obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786, na terenie miasta i gminy Włoszczowa w powiecie włoszczowskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.08.2019
Obowiązuje od : 07.08.2019
Obowiązuje do : 21.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba