Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 02.07.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniach 26.07.2019r. i 06.08.2019r., pisma bez znaku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej Nr 79 w km 193+836 w miejscowości Andruszkowice”, na terenie gminy Samborzec w powiecie sandomierskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 22.08.2019
Obowiązuje od : 22.08.2019
Obowiązuje do : 05.09.2019
Data modyfikacji : 22.08.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba