Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.41.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętymi

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, na działkach o nr ewid.: 434/16, 434/17, 434/18, 704/1, 517/1, 703/1 w obrębie ewid. 0005 Grzymała, w jednostce ewid. 260107_2 Tuczępy, pow. buski, stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 408.61 KB
    Data publikacji : 28.08.2019 11:00

Metryka strony

Data publikacji : 28.08.2019
Obowiązuje od : 04.09.2019
Obowiązuje do : 18.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Paluch
Autor : Renata Mamla