Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.37.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa garażu do przechowywania sprzętu czołgowo-samochodowego wraz z podziemną infrastrukturą techniczną, przebudowa zagospodarowania terenu na terenie kompleksu wojskowego K-3345 Kielce przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach” na działce o nr ewid. 41/23, obręb 0031 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – stanowiącej teren zamknięty MON.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 24.10.2019
Obowiązuje od : 25.10.2019
Obowiązuje do : 08.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Justyna Napora