Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.56.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie budynku łaźni na terenie centrum przygotowań do misji zagranicznych w kompleksie wojskowym K-3345 w Kielcach na cele administracyjno-biurowe, na działce nr ewid. 41/23, obręb 0031 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiącej teren zamknięty MON.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 371.1 KB
    Data publikacji : 17.01.2020 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 17.01.2020
Obowiązuje od : 17.01.2020
Obowiązuje do : 31.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Magdalena Met