Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.57.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji na budowie kablowej linii 15 kV w km ok. 157,580 ÷ 157,630 linii kolejowej nr 008 Warszawa-Kraków w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii SN 15kV GPZ Występa-Bodzentyn w odgałęzieniu Łączna Podłazie, Michniów oraz linii 15 kV GPZ Suchedniów-Zagórska w odgałęzieniu Ostojów, Krzyżka”, na działce o nr ewid. 54, obręb 0005 Krzyżka, jedn. ewid. 261005_5 Suchedniów – stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 402.58 KB
    Data publikacji : 17.01.2020 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 17.01.2020
Obowiązuje od : 17.01.2020
Obowiązuje do : 31.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Justyna Napora