Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Gadka, gm. Mirzec, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 17.12.2018 r. pod nr P. 2611.2018.1949, jako działka Nr 244/2 o pow. 0,0054 ha (wydzielonej z działki Nr 244 o pow. 0,14 ha), zajętej pod drogę nr 15853 pn. „Skarżysko-Kamienna – Mirzec” (nowy Nr 0557 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 27.01.2020
Obowiązuje od : 27.01.2020
Obowiązuje do : 10.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba