Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.61.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr L/2015 z dnia 26.06.2015r., znak: IN-II.746.86.2015, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na: „budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) c0001880_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-61, przybliżony kilometraż trasy 27,36. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 46 m npt oraz kontener technologiczny” na działce o nr ewid. 3350/19, obręb 0017 Zakrucze, gm. Małogoszcz-obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 120.25 KB
    Data publikacji : 27.01.2020 09:00

Metryka strony

Data publikacji : 27.01.2020
Obowiązuje od : 29.01.2020
Obowiązuje do : 12.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska