Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 19.11.2019r., uzupełniony pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.011.2020.MG, doręczonym do tut. organu w dniu 17.01.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW 756 w m. Łagów od km ok. 29+892 do km ok. 30+850”, na terenie miasta i gminy Łagów w powiecie kieleckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.01.2020
Obowiązuje od : 29.01.2020
Obowiązuje do : 12.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba