Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.58.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2020r. w sprawie wydania decyzji Nr V/2020 o odmowie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2020r. w sprawie wydania decyzji Nr V/2020 o odmowie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz” od km 238,857 do km 241,420. Zgodnie z przedłożonym wnioskiem oraz załącznikami: - linie rozgraniczające teren inwestycji, obejmują nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów nr: 2305/3, 435/3, 816/11, 818/4, 435/4, 435/5, w obrębie ewid. 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, w jednostce ewid. 260901_1 Sandomierz, - teren zajęty w ramach ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej obejmują nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów nr: 2305/1, 2305/2, 417, 413/1, 481, w obrębie ewid. 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, w jednostce ewid. 260901_1 Sandomierz.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 73.37 KB
    Data publikacji : 19.02.2020 14:00

Metryka strony

Data publikacji : 19.02.2020
Obowiązuje od : 24.02.2020
Obowiązuje do : 09.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla