Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.44.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dworca kolejowego Kielce, budowie dworca tymczasowego, budowie wiaty z miejscem tymczasowego gromadzenia odpadów, przebudowie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych, budowie instalacji odwodnienia terenu, oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń, na działce nr ewid. 1/50, w obrębie ewid. 0016 Kielce - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 415.25 KB
    Data publikacji : 24.02.2020 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 24.02.2020
Obowiązuje od : 24.02.2020
Obowiązuje do : 09.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla