Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.1.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 5098/23, obręb ewid. 09 m. Włoszczowa, jednostka ewid. 261306_4 Włoszczowa – stanowiącej teren zamknięty PKP. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 384.66 KB
    Data publikacji : 02.03.2020 09:00

Metryka strony

Data publikacji : 02.03.2020
Obowiązuje od : 02.03.2020
Obowiązuje do : 16.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Aleksandra Piotrowska