Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 22.11.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 17.02.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.045.2020.MG i 02.03.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.065.2020.KSD, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z budową nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.03.2020
Obowiązuje od : 09.03.2020
Obowiązuje do : 23.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba