Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.6.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

IR.II.746.6.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV w przybliżonym km od 120+374 do 120+433 linii kolejowej nr 4, na działkach o nr ewid. 430/32, 430/31, obręb 0013 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków – stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 433.4 KB
    Data publikacji : 10.03.2020 10:35

Metryka strony

Data publikacji : 10.03.2020
Obowiązuje od : 11.03.2020
Obowiązuje do : 25.03.2020
Data modyfikacji : 10.03.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska