Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 10.03.2020r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Nr BP.6740.5.7.2019.AG Starosty Koneckiego z dnia 18.12.2019r., znak: PB-25001/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej”, polegającej na budowie drogi gminnej klasy L.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 18.03.2020
Obowiązuje od : 18.03.2020
Obowiązuje do : 01.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba