Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegow sprawie zmiany statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa .Ponidzie” W Busku-Zdroju

Na podstawie art. 67a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. poz. 2334) ogłasza się zmianę statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „.Ponidzie” w Busku-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 252, poz. 257, zm. z 2012 r. poz. 2029, z 2019 r. poz. 4213) zgodnie z treścią uchwały Nr 16/IV/2019 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 24.03.2020
Data wytworzenia : 20.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski