Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.12.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania

IR.II.746.12.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70 w km od ok. 14,109, na działce o nr ewid. 510/4, w obrębie ewid. 0017 Przededworze, w jednostce ewid. 260404_5 Chmielnik – obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 26.03.2020
Obowiązuje od : 30.03.2020
Obowiązuje do : 14.04.2020
Data wytworzenia : 23.03.2020
Data modyfikacji : 26.03.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Renata Mamla