Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.9.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania

IR.II.746.9.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 w km od ok. 163,150 do 163,400, na działce o nr ewid. 253, w obrębie ewid. 0003 Jęgrzna, w jednostce ewid. 261003_2 Łączna. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, przyłącze techniczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 117.44 KB
    Data publikacji : 01.04.2020 14:00

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2020
Obowiązuje od : 03.04.2020
Obowiązuje do : 17.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska