Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.41.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, w m 42+243 linii kolejowej nr 73 Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój, na działce o nr ewid. 419/4, w obrębie ewid. 0040 Wełecz, w jednostce ewid. 260101_5 Busko Zdrój, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 354 KB
    Data publikacji : 26.08.2020 10:00

Metryka strony

Data publikacji : 26.08.2020
Obowiązuje od : 28.08.2020
Obowiązuje do : 11.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla