Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.44.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejących i budowie dwóch nowych wiaduktów kolejowych na torach nr 1 i nr 2 linii nr 61 Kielce – Fosowskie w km 31,080 oraz 1 wiaduktu na torze bocznicowym Lhoist Bukowa nr 105 w km 31,080. Inwestycja planowana na działce o nr ewid. 419/2, obręb ewid. 0018 Skorków, jednostka ewid. 261302_2 Krasocin – stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 405.2 KB
    Data publikacji : 09.09.2020 12:00

Metryka strony

Data publikacji : 09.09.2020
Obowiązuje od : 14.09.2020
Obowiązuje do : 28.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Aleksandra Piotrowska