Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w mieście Stąporków w obrębie 0003, oznaczonych w rejestrze gruntów, jako działki: nr: 4153/1 o pow. 0,3668 ha, nr 4152/2 o pow. 0,0473 ha i nr 4153/3 o pow. 1,6221 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 746. pn. „ Żarnów – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Starachowice - Rudnik ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 24.09.2020
Obowiązuje od : 24.09.2020
Obowiązuje do : 08.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba