Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Łagów, obręb 0009 Nowy Staw, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr 2532-9/2009, jako działka Nr 491/1 o pow. 0,0103 ha (wydzielona z działki nr 491 o pow. 0,2800 ha), znajdującej się w pasie drogi powiatowej nr 0342T "Łagów - Nowy Staw - Duraczów - Melonek" (dawny numer 15527).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 28.09.2020
Obowiązuje od : 28.09.2020
Obowiązuje do : 12.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba