Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.48.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia dn100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w km od 218+588 do 218+618 linii kolejowej nr 25 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka-Dąbie”, na działce nr ewid. 840 obręb 0025 Sobótka, jednostka ewid. 260605_5 Ożarów-obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 97.95 KB
    Data publikacji : 29.09.2020 10:00

Metryka strony

Data publikacji : 29.09.2020
Obowiązuje od : 30.09.2020
Obowiązuje do : 14.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Magdalena Met