Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.3.5.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 134/2015 z dnia 17.12.2015r., znak: IN-II.7840.3.18.2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz” wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów”. Inwestycja na działkach o nr ewid. 1304/12, 1403/11, 1407/1; obręb 5 Sandomierz Prawobrzeżny, jednostka ewid. Sandomierz.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 387.31 KB
    Data publikacji : 09.10.2020 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 09.10.2020
Obowiązuje od : 09.10.2020
Obowiązuje do : 23.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla