Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.45.2020

IR.II.746.45.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadamienia, że na wniosek MESKO S.A., ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna,.w dniu 21.10.2020r. została wydana decyzja Nr XXXIV/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE Ø 225 mm na terenie MESKO S.A. (Plac Nr 2)”, na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 379.5 KB
    Data publikacji : 23.10.2020 07:00

Metryka strony

Data publikacji : 23.10.2020
Obowiązuje od : 23.10.2020
Obowiązuje do : 06.11.2020
Data wytworzenia : 22.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Aleksandra Piotrowska