Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 29.06.2020r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 21.08.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.254.2020.MG, została wydana decyzja Nr 8/20 z dnia 30.10.2020r., znak: SPN.III.7820.1.5.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Starachowice – etap II, w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice” w powiecie starachowickim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 02.11.2020
Obowiązuje od : 02.11.2020
Obowiązuje do : 16.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba