Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w Starachowicach, obręb 0005, oznaczonych: na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 30.10.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1776, jako działka Nr 743/2 o pow. 0,0764 ha (wydzielona z działki Nr 743 o pow. 0,0809 ha), oraz w ewidencji gruntów, jako działka Nr 807 o pow. 0,0361 ha, zajętych pod drogę publiczną pn. ul. Wspólna.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 18.11.2020
Obowiązuje od : 18.11.2020
Obowiązuje do : 02.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba